ברשות המרכז למולטימדיה, ובאדיבות מרכז הלברט ללימודים קנדיים