הרצאות קרובות

Medical Assistance in Dying The Slow Path to Recognition
ברשות המרכז למולטימדיה, ובאדיבות מרכז הלברט ללימודים קנדיים