הרצאות קרובות:

Antisemitism, Immigration Policy and Canada’s Strange Response to the Holocaust_A New Perspective
ברשות המרכז למולטימדיה, ובאדיבות מרכז הלברט ללימודים קנדיים