אירועים

שגרירת קנדה בישראל דבורה ליונס מעניקה את מדלית המושל הכללי של קנדה לדניאל בן-נתן בדצמבר 2016. במכתב הלווי כתב המושל הכללי בין השאר:

"YOU HAVE BEEN A TRUE PROMOTER OF CANADA IN ISRAEL"