דף הבית > הרכב הועד המנהל

הרכב הועד המנהל

רשימת חברי הועד המנהל ונושאי התפקידים לשנים 2015-2018

» דניאל בן-נתן, נשיא
» פרופ.הדה בן- בסט, יו"ר הועדה האקדמית
» פרופ.נחמן בן-יהודה, מנהל מרכז הלברט
» פרופ.שולי ברזילי
» מרים זיו (*פרשה ב- 2017)
» פרופ.אלן זיסבלט
» סיגנה כ"ץ, שגרירות קנדה
» קארין עמית (*הצטרפה לועד המנהל בנובמבר 2017)
» ד"ר עידו עשת (*הצטרף לועד המנהל בקיץ 2017)
» ד"ר שרה פינגולד
» פרופ.דפנה קריב
» פרופ.דניאל שאוב
» פרופ.דב שנער
» יוסי תנורי, מנכ"ל מגבית קנדה